×

Barn født mellom desember til mai og trenger barnehageplass før august?

Vi har ledige plasser fra dags dato . Barnehagen satser spesielt på de yngste barna og tidlig innsats med trygge  ,kompetente voksne og stor plass for små og større små. For de eldste er allsidige opplegg, fysisk aktivitet , og gode relasjoner i fokus . For nye foreldre som tjener over inntektsgrensen foe kommunal reduksjon av foreldrebetaling har barnehagen egeb reduksjons ordning . Foe mer informasjon kontakt administrasjonen vee Marius Ludvigsen .