×

Røyskattene

Røyskattene har særlig fokus på å tilrettelegge for 1 og 2 åringers behov for trygghet. Trygghet, nære forhold og forutsigbare ansettelsesforhold er første prioritet. Vi unngår så langt som mulig å benytte vikarer for de yngste.

 

Barnehageåret 2020-2021 er vi pr dags dato 9 barn.Her arbeider det 2 barnehagelærere, hvorav en med videreutdanning i Spesial pedagogikk, samt en Sosial antroplog. I tillegg en ansatt som arbeider hovedsakelig på stor avdeling med er på Røyskattene fredagene og ved behov.Vi er med andre ord en avdeling hvor alle har utdannelse.Fagteamet vårt er spennende med ulike kompetanseområder som er et gode for den faglige kvaliteten, og for barnegruppen.