×

Litt om Alvøskogen Barnehage

land art i barnehagens ute område.

KONTAKT OSS - Administrasjon Alvøskogen barnehage AS, tlf 90406802

 

 

 

Alvøenskogen Barnehage AS er en barnehage med to avdelinger. Røyskattene er vår småbarnsavdeling med barn fra 0 til 3 år.

Bjørnehiet er vår storbarnsavdeling med barn fra 3 til 6 år. Avdelingene jobber tett sammen og jevnaldrene barn har felles lekegrupper, opplevelser og aktiviteter/turer.

Vi skal være en trygg og nær barnehage som skal gi alle barna i vår barnehage gode muligheter til å utvikle språket, styrke relasjoner og sosiale ferdigheter. Vi jobber kontinuerlig med å lese barnegruppene våre for å tilpasse tempo, tema og struktur. Vi har erfart at dette er viktige strukturelle tilpasninger som en barnehage alltid må jobbe med for å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. Barna i Alvøskogen skal oppleve mestring, inkludering og deltagelse. Vi tar på alvor barnehages rolle i å gi barna veiledning på en slik måte at barna utvikler verktøy til å mestre egne liv og sosiale settinger. Alle skal med!

Den viktigste rammebetingelsen for å oppnå våre mål er et utdannet, engasjerte og kompetent personale. Vi har i dag langt over 50% utdannet personal jevnt fordelt på kvinner og menn. Og kanskje enda viktigere, så har vi ett personale som er oppriktig interessert i hvert enkelt barns utvikling. 

Saker som vi mener er ekstra viktig:

 -Barn trenger gode kommunikasjonsferdigheter og gode språklige forutsetninger for å følge opplæringen som kommer på skolen. Vi setter språkutvikling høyt.

 -Vi har troen på å veilede barna i fysisk aktivitet og risikovurdering. Barna skal få utfordre kroppen sin i trygge omgivelser slik at de over tid selv kan vurdere risiko og egne fysiske grenser. Vi har troen på at dette skaper nysgjerrige og trygge barn som ønsker å utforske sine omgivelser.

Det er viktig at barna får utforske og utfordre egen kropp og eget hode. Barnehagen skal være en viktig del av disse prosessene som barna skal igjennom.

 

 

 

Areal: Barnehagen holder hus i en bygning som også huser noen små forretninger.Barnehagen ligger på baksiden i tett tilknytning til Alvøskogen. Vi disponerer 2 etasjer hvor 1 etasje er mest i bruk.Her disponerer vi et romslig areal satt opp mot dagens barne tall. Areal pr barn utgjør ca 7 kvm og vi har med dette god tumleplass for barna.

Hovedsatningsområder:

-Natur og friluftsliv

-kunst, kultur og kreativitet.

Vi tilbringer deler av uken ute i friluft, og gleder oss over at vi har en minibuss og et personell med busssertfikat som gjør ukentlige turer til forskjellige steder i Bergen by og nærmiljøet mulig.

Beliggenhet: Barnehagen ligger ca. 200 meter fra Håkonsvern sin base i Mathopen. Her er vi omringet av fine turområder; skogsområder og ett par mindre fjell som gir barnegruppen fine utforinger etterhvert som de blir eldre.

For å søke barnehageplass hos oss må du inn på Bergen kommune sine hjemmesider og søke. Eller du kan bruke denne linken som tar deg til Søknad om plass i vår barnehage. Du bare kopierer dette inn i nettleseren din.

Link : https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/start-application/bergen


Åpningstider: 07.15 - 17

Vi tilbyr følgende plasser: 100% og 50%.