×

Administrasjonen

Administrasjonen består av daglig leder Marius Ludvigsen, som har ansvar for den daglige driften . Han deler stillingen mellom administrasjon og pedagog ressurs.

Spørsmål om opptak og andre administrative forhold rettes til Marius Ludvigsen .

Email til administrasjonen er: barnehagekontoret@gmail.com

Kontor tlf er:90406802